Friday, 19/08/2022 - 08:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Núi Hồng

Danh sách bé chăm ngoan năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON NÚI HỒNG

 

DANH SÁCH

"Bé chăm ngoan" năm học 2016-2017 

 

 

 


TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Ghi chú

 

LỚP 2TA

 

 

 

1

Phm Quang Anh

2TA

BCN

 

2

NguynTrung Qunh Chi

2TA

BCN

 

3

Phm Ngc Dip

2TA

BCN

 

4

Nguyn Quang Hïng

2TA

BCN

 

5

Trn Đức Linh

2TA

BCN

 

6

Nguyn Kim Như

2TA

BCN

 

7

Trn Th Như Qunh

2TA

BCN

 

8

Hoàng Minh Thu

2TA

BCN

 

9

Nguyn Thành Trung

2TA

BCN

 

10

Triu Quang Trung

2TA

BCN

 

11

Phm Hà Vy

2TA

BCN

 

12

Đỗ Duy Vương

2TA

BCN

 

13

Lª M Hoa

2TA

BCN

 

14

Phm Minh Quang

2TA

BCN

 

15

Ma Thïy Dung

2TA

BCN

 

16

Đỗ Hoàng Nam

2TA

BCN

 

 

LỚP 2TB

 

 

 

17

Lương Diu Anh

2TB

BCN

 

18

Nguyn Minh Hiếu

2TB

BCN

 

19

Triu Đ«ng Đ«

2TB

BCN

 

20

Nguyn Minh Thư

2TB

BCN

 

21

Hoàng Như ý

2TB

BCN

 

22

Hoàng Hi Yến

2TB

BCN

 

23

Nguyn Hng Duyªn

2TB

BCN

 

24

Trn Gia Bo

2TB

BCN

 

25

Chu Tun Hưng

2TB

BCN

 

26

Lương Phïng Hi Đăng

2TB

BCN

 

27

Lương Yến Nhi

2TB

BCN

 

28

Phm Trung Thành

2TB

BCN

 

29

Trn Tn Ph¸t

2TB

BCN

 

30

Nguyn Minh Trung

2TB

BCN

 

31

Phm Ánh Dương

2TB

BCN

 

32

Đỗ Quang Minh

2TB

BCN

 

33

Dương Bo Ch©u

2TB

BCN

 

34

Dương Bo Chi

2TB

BCN

 

 

LỚP 3TA

 

 

 

35

Triu Minh Đức A

3TA

BCN

 

36

Kim Th Mai Chi

3TA

BCN

 

37

Nguyn Phan Nam Th¸i

3TA

BCN

 

38

Nguyn Xu©n Tho

3TA

BCN

 

39

N«ng Trn Gia H©n

3TA

BCN

 

40

Dương Mai Trang

3TA

BCN

 

41

Dương Th Bo Trang

3TA

BCN

 

42

T Duy Nam

3TA

BCN

 

43

Nguyn Bo Nguyªn

3TA

BCN

 

44

Phm Ánh Tuyết

3TA

BCN

 

45

N«ng Tho V©n

3TA

BCN

 

46

Lương Hà Đan

3TA

BCN

 

47

Hoàng Tường Vy

3TA

BCN

 

48

Đỗ Anh Tun

3TA

BCN

 

49

Bế Hoàng Vũ

3TA

BCN

 

50

Hoàng Hi Đức

3TA

BCN

 

51

Triu Gia Vĩ

3TA

BCN

 

 

LP 3TB

 

 

 

52

Trn Th Minh Anh

3TB

BCN

 

53

Hoàng Gia Bo

3TB

BCN

 

54

Đức Cường

3TB

BCN

 

55

Trn Thành Đ«ng

3TB

BCN

 

56

Lý Gia H©n

3TB

BCN

 

57

Ng« Gia H©n

3TB

BCN

 

58

Hoàng Xu©n Hiếu

3TB

BCN

 

59

Nguyn Quang Huy

3TB

BCN

 

60

Nguyn Tiến Đạt

3TB

BCN

 

61

Nguyn Hà Linh

3TB

BCN

 

62

Nguyn Th Ngc

3TB

BCN

 

63

Nguyn Th Phương

3TB

BCN

 

64

Đàm ChÝ Tïng

3TB

BCN

 

65

Triu Th¸i An

3TB

BCN

 

66

Nguyn Tun Tó

3TB

BCN

 

67

Triu Thành C«ng

3TB

BCN

 

68

Nguyn Vit Hoàng

3TB

BCN

 

 

LP 4TA

 

 

 

69

Nguyn Tiến Dũng

4TA

BCN

 

70

Nguyn Linh Đan

4TA

BCN

 

71

Nguyn Tiến Đạt

4TA

BCN

 

72

Triu Đại Gia

4TA

BCN

 

73

Triu Minh Hng

4TA

BCN

 

74

Ma Th Kh¸nh Huyn

4TA

BCN

 

75

Nguyn Th Kh¸nh Huyn

4TA

BCN

 

76

Nguyn Thóy Hường

4TA

BCN

 

77

Nguyn Quc Kh¸nh

4TA

BCN

 

78

Hoàng Thïy Linh

4TA

BCN

 

79

Nguyn Trà My

4TA

BCN

 

80

Khiếu Đ×nh Phong

4TA

BCN

 

 

LP 4TB

 

 

 

81

Hoàng Qunh Anh

4TB

BCN

 

82

Nguyn Hi Anh

4TB

BCN

 

83

Nguyn Thu An

4TB

BCN

 

84

Ng« Xu©n B¸ch

4TB

BCN

 

85

Lương Ngc Dip

4TB

BCN

 

86

Nguyn Quang Dũng

4TB

BCN

 

87

Trnh Tun Dũng

4TB

BCN

 

88

Nguyn C«ng Hoàng

4TB

BCN

 

89

Ma Đăng Khoa

4TB

BCN

 

90

Hoàng Anh Long

4TB

BCN

 

91

Nguyn Văn Long

4TB

BCN

 

92

Chu Th Ngc Mai

4TB

BCN

 

93

Nguyn Th Ngc

4TB

BCN

 

94

Trn Yến Nhi

4TB

BCN

 

 

LP 4TC

 

 

 

95

Phm Minh Qu©n

4TC

BCN

 

96

Triu Minh Thng

4TC

BCN

 

97

Phm Quc Thin

4TC

BCN

 

98

Hoàng Thanh Thñy

4TC

BCN

 

99

Đinh Bo Tr©m

4TC

BCN

 

100

Nguyn Quang Trung

4TC

BCN

 

101

Nguyn Anh Tun

4TC

BCN

 

102

Phm Văn Tuyn

4TC

BCN

 

103

Hoàng Quc Vit

4TC

BCN

 

104

Trn Tun Vũ

4TC

BCN

 

105

Bïi ChÝ Vương

4TC

BCN

 

106

Hoàng Minh Vương

4TC

BCN

 

107

Trn Minh Phóc

4TC

BCN

 

108

Nguyn Th An Nguyªn

4TC

BCN

 

 

LP 5TA

 

 

 

109

Bïi Ngc Bo An

5TA

BCN

 

110

Phã Hoài Anh

5TA

BCN

 

111

Triu Thïy Chi

5TA

BCN

 

112

Phm Vit Dương

5TA

BCN

 

113

Hoàng Minh Hiếu

5TA

BCN

 

114

Trn Hà Kiªn

5TA

BCN

 

115

Lý Th Hà Linh

5TA

BCN

 

116

Hoàng Quc Nht

5TA

BCN

 

117

Trn Minh Quang

5TA

BCN

 

118

N«ng Đức Thin

5TA

BCN

 

119

Nguyn Văn Tïng

5TA

BCN

 

120

Triu Anh Tïng

5TA

BCN

 

121

Nguyn Trn Như Qunh

5TA

BCN

 

 

LP 5TB

 

 

 

122

Trn Gia Bo

5TB

BCN

 

123

Lương Đức Bn

5TB

BCN

 

124

Nguyn Kiªn Cường

5TB

BCN

 

125

Đặng Mnh Dương

5TB

BCN

 

126

Trn Tïng Dương

5TB

BCN

 

127

Phïng Xu©n Đạt

5TB

BCN

 

128

Bàn Văn Hiếu

5TB

BCN

 

129

Đặng Xu©n Hiếu

5TB

BCN

 

130

Nguyn Mai Linh

5TB

BCN

 

131

Đặng Quang Minh

5TB

BCN

 

132

Hoàng Anh Qu©n

5TB

BCN

 

133

Nguyn Vit Tiến

5TB

BCN

 

 

    * Tổng số Bé chăm ngoan: 133 cháu

 

                                                                Yên Lãng, ngày 20 Tháng 4 năm  2017

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                 

 

 

                                                                                       Vũ Thị Mùi

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 62
Tháng 08 : 1.536
Năm 2022 : 45.586