Tuesday, 19/10/2021 - 03:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Núi Hồng

Báo cáo công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017, Phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

CĐ GIÁO DỤC ĐẠI TỪ

CĐ TRƯỜNG MẦM NON NÚI HỒNG

 


Số: 06/KH-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 


Yên Lãng, ngày 8tháng 05 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017

Phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CĐ NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Thực hiện chỉ đạo của công đoàn ngành giáo dục Đại từ, BCH CĐ trường MN Núi Hồng  tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

A. TÌNH HÌNH CNVC-LĐ:

- Tính đến tháng  5/2017:

- Tổng số CB, GV, NV: 22;   Nữ: 21

- Tổng số ĐVCĐ: 22;  Nữ: 21

- Tổng số: Đảng viên: 12 - Nữ: 12

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chi bộ nhà trường, sự chỉ đạo,lãnh đạo của CĐGD huyện Đại Từ.

- BCHCĐ trường MN Núi Hồng hăng hái, nhiệt tình trong hoạt động phong trào.

- Đội ngũ đoàn viên đông đủ,có trình độ văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ cao, có kỷ cương, nề nếp,có năng lực và nhiệt tình trong công tác,có tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Đội ngũ CB.CNVC có thu nhập tương đối ổn định.

2. Khó khăn:

- BCHCĐ do công tác chuyên môn nên chưa có nhiều thời gian dành cho hoạt động CĐ.

3. Chất lượng đội ngũ:

Trình độ CB,GV, NV tăng dần trong thời gian qua, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 72.7%. Nhìn chung độ ngũ CB,GV,NV đã nhận thức đúng đường lối đổi mới của Đảng, yêu nghề, tích cực đổi mới các phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực” tạo ra môi trường giáo dục và làm việc tương đối hài hòa gắn kết với phụ huynh học sinh trong quá trình dạy và học. Với tinh thần đổi mới trí tuệ, dân chủ, thiết thực CĐCS trường MN Núi Hồng đánh giá việc thực hiện nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017:

I. Những kết quả nổi bật đã đạt được

1. Kết quả thực hiện 4 chương trình hoạt động, thực hiện các chức năng của công đoàn

1.1 Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của CBGV -CNV

*  Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV –CNV

- Trong nhiệm kỳ qua công đoàn đã phối hợp cùng với chính quyền tổ chức triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC: việc nâng lương, hưởng lương theo bằng cấp, chế độ thai sản, chế độ ốm đau…

+ C«ng ®oµn phèi hîp víi chÝnh quyÒn xÐt n©ng l­¬ng th­êng xuyªn cho 100% các đc ®oµn viªn. Trong 4 năm 2013, 2014; 2015; 2016 đã xét nâng lương trước thời hạn cho 7 đ/c.

*  Vn động t chăm lo đời sng ca CBGV – CNV

- Công tác thăm hỏi việc hiếu, việc hỉ, CB, GV, NV ốm đau được làm thường xuyên.

- Phối hợp cùng với chính quyền hổ trợ thêm cho CBGV- CNV trong các dịp lễ tết và các hoạt động chung trong nhà trường.

- Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho ®éi ngò: tæ chøc tốt các ngày lễ, tết như 8/3, 20/10, 20/11…

+ C«ng ®oµn ®éng viªn kÞp thêi, hỗ trî c¸c ®c tham gia trùc tiÕp c¸c phong trµo hiÕn m¸u nh©n ®¹o (200.000®/®c), TDTT, v¨n nghÖ, công tác chuyên môn. Hỗ trợ, động viên các đ/c gv tham gia các cuộc thi,…

+ C«ng ®oµn phèi hîp víi chÝnh quyÒn tæ chøc cho CBGV tham quan, du lịch cụ thể:  Đi Sa Pa tháng 6/2013, đi Sầm Sơn năm 2015, Tham quan chùa Bãi Đính T3/2016; Thăm Chùa Yên Tử T3/2017.

+ Tham gia quản lý trường học và giám sát thực hiện bảo hộ lao động

1.2 Chương trình 2: Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhân thức cho người lao động.

 -  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các văn bản của Đảng, nhà nước, công đoàn cấp trên và triển khai nhiệm vụ năm học một cách nghiêm túc có hiệu quả

- Cùng với chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt.

+ Số CBGV đạt chuẩn trở lên hiện nay là 100%

+ Số CBGV đi học nâng cao trình độ: 03 người.                                                                                             

+ Trình độ chính trị: Trung cấp 02 người

- Phối hợp với chuyên môn trong hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. 100% các tiết thao giảng, thi giáo viên giỏi có ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy. Các tiết dạy đều chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ.

1. 3 Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

* Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

* Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới nội dung và PP dạy học; thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được BCHCĐ phối hợp với chính quyền chỉ đạo và tập trung vận động thực hiện tốt. Tạo điều kiện cho CBGV – CNV nhận thức đầy đủ hơn vị trí và động lực của thi đua, động viên CBGV – CNV phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Phong trào “Xanh- sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”

* Phong trào “CNVCLĐ huyện Đại Từ chung tay xây dựng nông thôn mới”

* Phong trào thi đua “ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”

* Thực hiện tốt phong trào: “XD đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

* Phong trào “ Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

* Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Và  “Mỗi Thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”: Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động nói trên một cách có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Đội ngũ CBGV - CNV trong trường đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Môi trường sư phạm ngày càng tiến bộ, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, đạo đức, nghề nghiệp của đội ngũ ngày càng tốt hơn.

* Cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”: Hàng năm công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBVC, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, ban TTND tham gia kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định.

* Thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, Ủng hộ quỹ "vì người nghèo", quỹ trợ giúp nhân đạo CTĐ; Ủng hộ “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”; quỹ bảo trợ trẻ em , đền ơn đáp nghĩa …100% CBGV – CNV tham gia với tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ là: 64.825.000 đồng.

* Cuộc vận động “ Xây dựng CĐCS thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động”

- Thực hiện tốt các đợt vận động hiến máu nhân đạo do LĐLĐ Huyện; CĐ ngành tổ chức: tổng số ĐV tham gia hiến máu trong nhiệm kỳ là 10 người.

 1. 4. Chương trình 4: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

- BCHCĐ sinh hoạt đúng điều lệ công đoàn, phân công rõ trách nhiệm các thành viên BCH, có chương trình kế hoạch hoạt động theo năm, tháng, tuần cụ thể và hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức họp công đoàn đều đặn 1 lần/tháng, xây dựng đầy đủ các loại quy chế: hoạt động BCH, UB kiểm tra, quy chế phối hợp, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn.

- Trong hoạt động công đoàn đều thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách công đoàn theo quy định, việc lưu trữ bảo quản hồ sơ sổ sách tốt.

- Thực hiện các chế độ chính sách tài chính, điều lệ công đoàn, các hoạt động nghiêm túc, đạt hiệu quả.

- Việc thực hiện thu chi tài chính công đoàn không có gì tồn đọng vướng mắc. Quản lý và sử dụng đúng ngân sách hoạt động, có chứng từ thu, chi đầy đủ rõ ràng trình bày khoa học.

- Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn chặt chẽ. Chính quyền tích cực ủng hộ BCHCĐ tạo điều kiện cho BCH hoạt động có hiệu quả, quan hệ được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Tất cả đều hỗ trợ cho nhau, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của mình.

- Cuối mỗi đợt thi đua, học kỳ và năm học công đoàn đều có bảng đánh giá chấm điểm, phân loại thi đua.

2. Công tác nữ công

  - Ban nữ công cùng với BCHCĐ tổ chức các hoạt động nhân dịp 20/10, 8/3 nhằm ôn lại truyền thống quí báu của phụ nữ, tổ chức thao giảng, Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Tặng quà ngày rằm trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi cho con CB, GV, NV. Ngoài ra ban nữ công còn tổ chức đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc pháp luật DSKHHGĐ.

- Trong nhiều năm  qua không có trường hợp nào vi phạm pháp Luật dân số.

3. Công tác tài chính công đoàn

- Công đoàn quản lý tài chính công đoàn được bảo đảm theo chế độ, sử dụng quỹ công đoàn đúng mục đích, đáp ứng cho nhu cầu thu chi của CĐCS.

+ Phần thu: CĐ đã trích nộp đầy đủ kinh phí về LĐLĐ huyện.

+ Phần chi: CĐ thực hiện đúng hướng dẫn của CĐ cấp trên về việc thu chi ngân sách công đoàn, chi đúng quy chế công đoàn.

- CĐCS tổ chức chỉ đạo ban TTND kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết năm học theo hội nghị CBCC đã đề ra, việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên an tâm công tác.

4. Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

- BCHCĐ đã tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC hàng năm.

Thông qua hội nghị đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, giải quyết những kiến nghị thắc mắc của đoàn viên, công khai mọi mặt hoạt động của nhà trường tạo tâm lý yên tâm cho CBGV thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học.

II. Những hạn chế, khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân

1. Những tồn tại

- Việc cập nhật các chế độ chính sách cho người lao động đôi lúc còn chưa kịp thời. Chưa tổ chức được nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho ĐVCĐ tham gia.

2. Nguyên nhân của những tồn tại

 * Nguyên nhân khách quan

+ Đội ngũ BCHCĐ đều kiêm nhiệm, thời gian đầu tư cho hoạt động còn hạn chế

+ Đặc thù công việc của giáo viên mầm non chiếm nhiều thời gian trong ngày.

 * Nguyên nhân chủ quan

+ Một số đoàn viên chưa tự giác cao, chưa quyết tâm khắc phục khó khăn vượt lên chính bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ.

+Việc kiểm tra đôn đốc đoàn viên thực hiện các chính sách, pháp luật, quy định của chuyên môn nhiều lúc còn coi nhẹ.

III. Những bài học kinh nghiệm

1. Coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là chi bộ trường MN Núi Hồng, chủ động phối hợp và xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp.

2. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong BCH, trong đội ngũ, phát huy trí tuệ của tập thể, của BCH.

3. Xây dựng quy chế hoạt động, nội quy làm việc đảm bảo tính khoa học, hợp lý trong chỉ đạo.

4. Xây dựng đội ngũ CBCĐ trước hết là chủ tịch CĐCS có năng lực và bản lĩnh của người đại diện, am hiểu về chính sách, chế độ, chức năng nhiệm vụ công đoàn, gắn bó với đoàn viên công đoàn và có uy tín trong tập thể, tổ chức đa dạng phong phú các hình thức hoạt động, tập hợp thu hút được CNVC mới tạo ra được sức mạnh tổng hợp mang lại hiệu quả cao.

- Dù bất cứ trong tình huống nào, việc chỉ đạo thực hiện công tác công đoàn cũng đảm bảo 3 chức năng:

+ Chức năng tham gia quản lý.

+ Chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên.

+ Giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên nâng cao năng lực, phẩm chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

5. Hoạt động của công đoàn luôn gắn chặt với hoạt động của chuyên môn.

IV. Đánh giá chung

  1. Ưu điểm

- Sự kết hợp, phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ những lợi ích chính đáng và hợp pháp của đoàn viên, có tác động trực tiếp đến chất lượng giảng dạy.

- BCH đoàn kết, nhiệt tình, hoạt động đều tay, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động. Công đoàn thực hiện tốt nghị quyết của CĐGD đề ra.

- Luôn giữ mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 công đoàn đã ra sức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu chăm lo đội ngũ và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những ưu điểm còn một số tồn tại, nhưng với quyết tâm cao của tập thể CBĐV chúng ta sẽ khắc phục những khuyết điểm, tồn tại để nhiệm kỳ tới vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tổ chức có hiệu quả hoạt động góp phần đưa phong trào nhà trường ngày một cao hơn.

2. Kết quả thi đua

 Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 công đoàn trường MN Núi Hồng đều đạt danh hiệu CĐ vững mạnh.

   Phần thứ hai

MỤC TIÊU,PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I.  NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ TỚI

1. Nhiệm vụ trung tâm

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, LĐ. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; đẩy mạnh hoạt động xã hội.

2. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tập trung vào các ND:

- Phát triển đoàn viên công đoàn;

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;

- Xây dựng đội ngũ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn…

Coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nghị quyết của các cấp công đoàn.

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận độngCNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần XD giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và CBGV, NV;

- Vận động đoàn viên và CBGV, NV chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, của cơ quan; tham gia các phong trào thi đua có hiệu quả;

- Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Tham gia xây dựng Đảng và giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Công đoàn trường: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

2. Phấn đấu có 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó: có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 45% hoàn thành xuất sắc, trên 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

3. Phấn đấu 100 % CBGV, NV và trên 98 % gia đình CBGV, NV chấp hành tốt chính sách dân số, gia đình; tích cực đấu tranh phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ quan và nơi cư trú.

  - Phấn đấu có 100 % gia đình CBGV, NV đạt gia đình văn hóa.

4. Hàng năm giới thiệu từ 1 đến 2 đc đoàn viên ưu tú cho Đảng.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THỜI GIAN TỚI

1. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền đồng cấp làm tốt công tác vận động CBVC tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; của nhà trường, của ngành; tiếp tục triển khai sâu rộng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Thông tri, Hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Trong quá trình tổ chức chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội cơ sở.

2. Cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, các mục tiêu kế hoạch… thành chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch hoạt động hàng năm, trên cơ sở đó phối hợp với cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua, gắn với sơ tổng kết.

3. Duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành gắn với đổi mới nội dung hoạt động, chú ý phải chuẩn bị kỹ nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt. Thường xuyên, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của CBGV, NV để có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời.

4. Chủ động đề xuất với cơ quan, đơn vị tạo điều kiện gắn với động viên CBGV, NV tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến quán triệt các mục tiêu, nghị quyết đại hội đến toàn thể đoàn viên, CBVC, LĐ.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện.

3. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của công đoàn trường MN Yên Lãng./. 

Nơi nhận:

- Ủy viên BCHCĐ;

- Tổ CĐ;

- Lưu: CĐ trường.

TM. BCH CĐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm

 


 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 188
Tháng 10 : 3.702
Năm 2021 : 57.432